Biografia & CV

Satunnaisia mielikuvia, laskelmoimatonta iloa

”Ajattelen niin, että taide voidaan määritellä sosiaaliseksi vuorovaikutukseksi, jonka tarkoitus on välittää ja pohtia ihmisenä olemisen eri puolia.

Ajattelemisen ja tietämisen välineenä taiteella voidaan nähdä myös poliittisia merkityksiä ja pyrkimyksiä. Tällöin sen yhtenä tehtävänä on yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen ja erilaisten epäkohtien paljastaminen.

Johdonmukaisesti jäsenneltynä, merkitysten älyllistämisen kautta, taiteen keinoin on mahdollista esittää asioita, jotka ovat ilmaisussaan visuaalisia, mutta avautuvat katsojalle vaikkapa verbaalisesti.

Taidetta voidaan tarkastella myös kommunikaationa, jossa ihmisten välistä vuorovaikutusta sekä sisältöä luovat estetiikka, puhtaat tunteet, teoksesta välittyvä läsnäolo tai laskelmoimattomasti koettu ilo.

Itse pyrin näistä viimeiseen.

Maalausteni taustalla ei ole suurta filosofiaa tai suuria ongelmia. On vain kangas, maali ja siveltimet, niiden ehdoilla ajatteleminen, omat kokemukseni ja oma kehoni.”

Spontaneous
joy,
random
images

“I think that art can be defined as a social interaction that is intended to convey and reflect on different aspects of the human condition

As an instrument of thinking and knowledge, art can also be seen as having political meanings and aspirations. In that case, one of its tasks is to participate in the social debate and to denounce injustices.

Consistently structured, through the intellectualization of meanings, art is able to present ideas that are visual in their expression, but which the viewer nonetheless grasps verbally, for example.

Art can also be considered as a communication in which interaction between humans, as well as content, are created by aesthetics, pure emotions, the presence of the work, or spontaneous joy.

Of these, my aim is to create the last one.

The premise of my painting is not any great philosophy or an important problem: there are only the canvas, the paint, the brushes and the thought process on their terms, then my own experiences and my own body.”


Ansioluettelo

Henkilötiedot:

Ritva Helena Määttänen-Valkama
FM
Taidemaalari
Maalarimestari
Koristemaalari

synt. 1951, Helsinki
mobile + 358 400 450 686

Koulutus:

2013 Filosofian maisteri, estetiikka, Helsingin yliopisto
2011 Humanististen tieteiden kandidaatti, taidehistoria, Helsingin yliopisto
2008-2013 Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, taidehistoria ja estetiikka
2006-08 Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, taidehistoria
2006 Eiran aikuislukio, ylioppilastutkinto
1987 Centro Europeo di Restauro, Venetsia
1984-85 Institut Supérieur de Peinture Van Der Kelen-Logelain, Bryssel Belgia
1984 Maalarimestarin tutkinto, Helsinki
1983 CAP du peintre en décors -tutkinto (Ranskan valtion koristemaalarin ammattitutkinto)
1982-83 Ecole Derval, Surgeres, Ranska
1978-81 Helsingin Maalariammattikoulu

Yksityisnäyttelyt:

2022 Yksityisnäyttely, Papu Galleria, Helsinki
2019 
Yksityisnäyttely, Galleria Rantakasarmi, Suomenlinna, Helsinki
2013
Yksityisnäyttely, Galleria Pirkko-Liisa Topelius, Helsinki
2011 Yksityisnäyttely, Galleria Pirkko-Liisa Topelius, Helsinki
2009 Yksityisnäyttely, Galleria Pirkko-Liisa Topelius, Helsinki
2006 Yksityisnäyttely, Galleria Pirkko-Liisa Topelius, Helsinki
2004 Yksityisnäyttely, Galleria Pirkko-Liisa Topelius, Helsinki
2002 Yksityisnäyttely, Galleria Pirkko-Liisa Topelius, Helsinki
2000 Yksityisnäyttely, Galleria Pirkko-Liisa Topelius, Helsinki
1998 Yksityisnäyttely, Galleria Pirkko-Liisa Topelius, Helsinki
1996 Yksityisnäyttely, Galleria Pirkko-Liisa Topelius, Helsinki
1993 Yksityisnäyttely, Kioskigalleria, Helsinki
1993 Yksityisnäyttely, Galleria BE´19, Helsinki
1992 Yksityisnäyttely, Kriittinen tila, Helsinki

Yhteisnäyttelyt:

2016 115 taiteilijaa x 30 x 30 cm, Helsingin Taiteilijaseura, Galleria Katariina,
2015 Merkityksellisiä hetkiä Jyrki Setälän kanssa, Galleria Pirkko-Liisa Topelius,
2014 ArtHelsinki, Helsingin messukeskus, Helsingin Taiteilijaseura, taidelainaamo
2011 ArtHelsinki, Helsingin messukeskus, Galleria Pirkko-Liisa Topelius
2010 Arsboretum, Westersin kartano, Kemiö
2009 Päiväunia ja aarresaaria, Espoon modernin taiteen museo EMMA,
2006 Tukholman taidemessut / Galleria Pirkko-Liisa Topelius
2002 Tukholman taidemessut / Galleria Pirkko-Liisa Topelius
1988 Kumarrus -tilateos yhdessä Jorma Valkaman kanssa. Nuori Suomi -näyttely, Punkaharjun taide-keskus Retretti
1988 Maallinen paratiisi -näyttely, maalauksia, Taideteollisuusmuseo, Helsinki

Teoksia kokoelmissa:

2008 EMMA – Espoon modernin taiteen museo
2005 AEL
2004 E.ON Finland Oy
2001 Espoon kaupunki
2001 Stora Enso International
2001 Sitra
2001 Vallila Interior Oy
2000 Helsinki Media Oy

Yksityiskokoelmat

Esimerkkejä tilaustöistä:

2016- Värityssuunnitelmia porrashuoneisiin
2015
LähiTapiola, Tiirasaari, 1910 -luvun jugendhuvilan tyylitellyt koristemaalaukset
2014 1800 -luvun arvorakennus Helsingissä, pääportaikon marmorointi
2011-2012 Palkki -yhtymä, Lönnrotinkatu 7, Helsinki, edustustilan ootraus- ja koristemaalaustyöt
2006– Lukuisia vaativia koristemaalaustöitä ja seinien pintakäsittelytöitä yksityisissä ja julkisissa tiloissa
2006 Nokia, Båtvikin kartano, edustustilojen seinien erikoispintakäsittelyt
2004 Arabianrannan korttelitalon taideprojekti (Toini Muonan katu 3, Helsinki)
2004 E.ON Finland Oy:n toimitalon sisääntuloaulan tilateos
2003 Arkkitehtitoimisto Helin & Co:n toimitilat, Helsinki
– Aulatilan stucco -pintakäsittely
2002 Valtion taidemuseon tilaustyö
– Sinebrychoffin taidemuseon kustavilaisen salin kattomaalauksen
rekonstruktiomaalaus öljyllä kankaalle
2001 Finanssivalvonnan sisääntuloaulan seinien erikoispintakäsittely

Opetustehtävät:

Useita pintakäsittely- ja maalauskursseja eri oppilaitoksissa

Kirjoitukset ja artikkelit:

2012 Artikkeli ”Porrashuone menneisyyden peilinä”, Helsingin kaupunginmuseon julkaisemassa
Porrashuoneet -kirjassa

Kunniamaininnat:

2013 Helsingin yliopisto, estetiikan oppiaineen vuosittain jakama kannustuspalkinto

Apurahat:

1999 Suomen Kulttuurirahasto
1987 Italian ulkoministeriön apuraha
1985 Suomi-Ranska yhdistyksen apuraha
1984 Suomen Kulttuurirahasto
1982 Suomen Kulttuurirahasto

Työskentely ulkomailla:

Suomen Taiteilijaseuran ateljee Grassina, Italia: 11-12/2021 (tuleva), 12/2018, 12/2017, 12/2015, 12/2012, 11/2010, 5-6/2007, 4-5/2005, 12/2003, 12/2002 – 02/2003, 04-05/2002, 11/2001, 05/2001

Jäsenyydet:

Suomen Taidemaalariliitto
Helsingin Taiteilijaseura
Kuvasto ry

Kielitaito:

Ranska erinomainen
Italia erinomainen
Englanti hyvä
Ruotsi hyvä

Lisätietoja Internetissä:

Suomen kuvataiteilijat / verkkomatrikkeli
Helsingin Taiteilijaseuran taidelainaamo


CV

Ritva Helena Määttänen-Valkama
MA
Visual artist
Painter decorator
Born 1951 in Helsinki
mobile +358 400 450 686

Education:

2013 MA, Aesthetics, University of Helsinki
2011 BA, Art history, University of Helsinki

Professional studies:

1987 Centro Europeo di Restauro, Venice Italy
1984-85 Institut Supérieur de Peinture Van Der Kelen-Logelain, decorative painting, Brussels Belgium
1984 Specialist Qualifiation for Painters, Helsinki
1983 CAP du peintre en décors ( The State of France, Qualification for painter decorators)
1982-83 Ecole Derval, decorative painting, Surgeres France
1978-81 Painter School of Helsinki

Solo exhibitions:

2022 Papu Galleria, Helsinki
2019 
Gallery Rantakasarmi, Suomenlinna, Helsinki
2013
Gallery Pirkko-Liisa Topelius, Helsinki
2011 Gallery Pirkko-Liisa Topelius, Helsinki
2009 Gallery Pirkko-Liisa Topelius, Helsinki
2006 Gallery Pirkko-Liisa Topelius, Helsinki
2004 Gallery Pirkko-Liisa Topelius, Helsinki
2002 Gallery Pirkko-Liisa Topelius, Helsinki
2000 Gallery Pirkko-Liisa Topelius, Helsinki
1998 Gallery Pirkko-Liisa Topelius, Helsinki
1996 Gallery Pirkko-Liisa Topelius, Helsinki
1993 Gallery Kioskigalleria, Helsinki
1993 Gallery BE´19, Helsinki
1992 Gallery Kriittinen tila, Helsinki

Group exhibitions:

2016 115 Artists x 30 x 30 cm, Helsinki Artists’ Association, Gallery Katariina,
2015 Meaningful Moments with Jyrki Setälä, Gallery Pirkko-Liisa Topelius,
2014 ArtHelsinki, Helsinki Fair Centre , Helsinki Artists’ Association
2011 ArtHelsinki, Helsinki Fair Centre, Gallery Pirkko-Liisa Topelius
2010 Arsboretum, Westers estate, Kemiö
2009 Daydreams and Treasure Islands, Espoo Museum of Modern Art EMMA
2006 Stockholm Art Fair/ Gallery Pirkko-Liisa Topelius
2002 Stockholm Art Fair/ Gallery Pirkko-Liisa Topelius
1988 The Bow, installation, with Jorma Valkama. Young Finland exhibition, Punkaharju Art Centre Retretti
1988 The Earthly Paradise, exhibition; paintings, Museum of Art & Design, Helsinki

Since 1985 decorative paintings, paint effects, surface finishes, restaurations and color design for several public buildings and private residences

Memberships:

Finnish Painters’ Union
Helsinki Artists’ Association
Kuvasto ry